Vietcombank nộp ngân sách gần 11.000 tỷ đồng

Trong năm 2021, Vietcombank huy động vốn 1.154 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách gần 11.000 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội gần 723 tỷ đồng.

Năm 2021, hầu hết chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Vietcombank đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể huy động vốn thị trường I đạt 1.154 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn bình quân đạt 32,2%, tăng 3,3 điểm % so với năm 2020.

Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ đầu năm; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 963.670 tỷ đồng, tăng 14,99% so với cuối năm 2020, góp phần cung ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời tuân thủ giới hạn tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,34%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,63%.

Ngân hàng triển khai phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Ảnh: Vietcombank

Đơn vị trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu theo Thông tư 03 – sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định. Tỷ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng (424%). Doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng 19,2% so với 2020. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng 13,2% so với năm 2020. Chỉ số ROAA và ROAE tăng cao so với 2020, đạt mức 1,6% và 21%.

Trong năm qua, Vietcombank tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu. Tổng dư nợ hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho vay tại thời điểm 31/12/2021 đạt khoảng 680.000 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt gần 7.100 tỷ đồng (tăng hơn hai lần so với hỗ trợ trong năm 2020).

Đơn vị miễn toàn bộ phí trên kênh ngân hàng số VCB Digibank. Ảnh: Vietcombank

Ngân hàng còn miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên kênh VCB Digibank. Khoản đóng góp cho công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 gần 723 tỷ đồng: 246 tỷ đồng đóng góp trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi; ủng hộ phòng chống dịch bệnh 381 tỷ đồng.

Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước với số tiền 11.000 tỷ đồng. Về hoạt động, đơn vị tổ chức tiêm phủ vaccine Covid-19 nhanh và sớm cho cán bộ nhân viên. Phương thức quản trị điều chỉnh; tổ chức làm việc từ xa, làm việc theo ca để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Ngân hàng đồng thời cải tiến chính sách, số hoá quy trình, triển khai kịp thời các giải pháp giao dịch trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 8% tổng tài sản, tín dụng tăng 12%, giảm tỷ lệ nợ xấu 1,5%.

Tòa nhà trụ sở chính tại Hà Nội. Ảnh: Vietcombank

Nguồn VnExpress

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời